بازی هافناوریکسب و کار

آخرین آمار کرونا در ایران – 200 جان‌باخته در 24 ساعت گذشته (17 تیر)

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2637 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 245 هزار و 688 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 200 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 11931 نفر رسیده است. تا امروز 207 هزار نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3270 از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در ایران

16 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2613 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 243 هزار و 51 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 160 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 11731 نفر رسیده است. تا امروز 204 هزار و 83 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3201 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های گلستان، البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

15 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2560 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 240 هزار و 438 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 163 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 11571 نفر رسیده است. تا امروز 201 هزار و 330 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3168 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

14 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2449 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 237 هزار و 878 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 148 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 11408 نفر رسیده است. تا امروز 198 هزار و 949 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3136 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

13 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2566 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 235 هزار و 429 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 154 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 11260 نفر رسیده است. تا امروز 196 هزار و 446 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3123 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

12 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2652 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 232 هزار و 863 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 148 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 11106 نفر رسیده است. تا امروز 194 هزار و 98 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3097 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

11 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2549 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 230 هزار و 211 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 141 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10958 نفر رسیده است. تا امروز 191 هزار و 487 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3081 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

10 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2457 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 227 هزار و 662 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 147 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10817 نفر رسیده است. تا امروز 188 هزار و 758 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3049 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز بوده و بالاترین میزان ابتلا، بستری و فوتی را دارند. همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

9 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2536 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 225 هزار و 205 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 162 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10670 نفر رسیده است. تا امروز 186 هزار و 180 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 3037 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان‌های ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.همچنین از روز گذشته خیز قابل توجهی در آمار موارد بیماری در تهران دیده شده که نگران کننده است.

8 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2489 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 222 هزار و 669 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 144 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10508 نفر رسیده است. تا امروز 183 هزار و 310 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2946 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

7 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2456 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 220 هزار و 180 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 128 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10364 نفر رسیده است. تا امروز 180 هزار و 661 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2928 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

استان‌های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشترین موارد ابتلا و بستری به کووید19 را داشته و در وضعیت قرمز قرار دارند. استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

6 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2628 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 217 هزار و 724 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 109 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10239 نفر رسیده است. تا امروز 177 هزار و 852 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2912 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

5 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2595 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 215 هزار و 96 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 134 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 10130 نفر رسیده است. تا امروز 175 هزار و 103 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2899 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند. استان‌های خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه بیشترین موارد بستری کشور را داشته‌اند. موارد بستری در استان‌های تهران و فارس روند افزایشی داشته است.

4 تیر

از روز گذشته تا ظهر امروز 2531 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 212 هزار و 501 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 133 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9996 نفر رسیده است. تا امروز 172 هزار و 96 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2869 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

3 تیر

از روز گذشته تا ظهر امروز 2445 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 209 هزار و 970 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 121 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9863 نفر رسیده است. تا امروز 169 هزار و 160 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2846 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

2 تیر

از روز گذشته تا ظهر امروز 2573 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 207 هزار و 525 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 119 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9742 نفر رسیده است. تا امروز 166 هزار و 427 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2898 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

1 تیر

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2368 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 204 هزار و 952 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 116 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9623 نفر رسیده است. تا امروز 163 هزار و 591 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2887 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

31 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2322 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 202 هزار و 584 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 115 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9507 نفر رسیده است. تا امروز 161 هزار و 384 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2842 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

30 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2615 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 200 هزار و 262 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 120 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9392 نفر رسیده است. تا امروز 159 هزار و 192 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2833 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند. همچنین گفته شده که استان‌های خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و ایرانشهر در سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

29 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2596 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 197 هزار و 647 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 87 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9272 نفر رسیده است. تا امروز 156 هزار و 991 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2795 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

28 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2612 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 195 هزار و 51 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 120 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9185 نفر رسیده است. تا امروز 154 هزار و 812 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2789 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

27 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2563 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 192 هزار و 439 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 115 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 9065 نفر رسیده است. تا امروز 152 هزار و 675 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2815 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

26 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2449 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 189 هزار و 876 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 113 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8950 نفر رسیده است. تا امروز 150 هزار و 590 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2765 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

25 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2472 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 187 هزار و 427 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 107 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8837 نفر رسیده است. تا امروز 148 هزار و 674 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2781 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

24 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2410 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 184 هزار و 955 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 71 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8730 نفر رسیده است. تا امروز 146 هزار و 748 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2755 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

23 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2369 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 182 هزار و 545 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 75 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8659 نفر رسیده است. تا امروز 144 هزار و 649 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2739 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

22 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2238 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 180 هزار و 176 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 78 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8584 نفر رسیده است. تا امروز 142 هزار و 663 نفر بهبود پیدا کرده‌اند.

21 خرداد

از روز گذشته تا ظهر امروز 2011 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 177 هزار و 938 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 81 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8506 نفر رسیده است. تا امروز 140 هزار و 590 نفر بهبود پیدا کرده‌اند.

20 خرداد

براساس آخرین آمار کرونا در ایران از روز گذشته تا ظهر امروز 2095 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان به 175 هزار و 927 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته متأسفانه 74 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند و تعداد کل جانباختگان به 8425 نفر رسیده است. تا امروز 138 هزار و 425 نفر بهبود پیدا کرده‌اند، اما 2639 نفر از بیماران در وضعیت حادی قرار دارند.

بهتر است برای محافظت از جان خود و خانواده، توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را جدی‌تر از همیشه دنبال کنید و در صورت امکان، در خانه بمانید.

بیشتر بخوانید: داروی ترکیبی ایرانی کرونا تا 10 روز دیگر وارد بازار خواهد شد!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا